Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Mưa

Mưa trên biển vắng chiều hôm trước
Trong lòng bỗng thoảng nỗi mong ước
Giá mình tan biến vào trong mưa
Đời còn tính chi những mất được ...
Cơn mưa đã đến bên hông
Mà người vẫn cứ như không biết gì
Mưa kia hết đến rồi đi
Mình ta ở lại chiều thì hư không ...