Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2008

Lại Đà Nẵng đêm

Bãi biển đường Phạm Văn Đồng.Không có nhận xét nào: