Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2008

Chân dung Lão già lười

Cụ Phan.
Mình hâm mộ 3 chí sĩ đất Quảng: Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng.
Những tâm hồn nhân văn!Mình không phải loại mê thơ.
Đọc Bùi Giáng cũng chẳng mấy.
Như 2 câu trên đây, không hiểu! :-((Cái hình này gớm chết.
Chắc học Tôn Ngộ Không? Thêm mấy phần ma quỷ.
Nhưng là cầm tinh của mình!Đây cũng là tử vi của mình.
Theo phương Tây.
Cancer.Cuối cùng là nghề nghiệp.
Cũng thực hư đủ cả!
Qua ngày đoạn tháng.

Không có nhận xét nào: