Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

Thứ Năm, 30 tháng 11, 2023

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2023

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2023

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2023

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2023

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2023

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2023

Mùa mưa

Đúng nghĩa mùa mưa. Và đúng nghĩa hành hạ mấy em hồng.

Cành thối, lá rụng mà hoa cứ rộ.

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2023